അക്കൽ ദാമയിലെ മണൽ തരികൾ

 70.00

Delivery all over India
via Indian Post

Price 70.00 + 20.00 courier charge.

Sold By: Shibili Sulaiman

Description

ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട്‌ എല്ലാ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്ന 82 ഓളം ചെറുകവിതകളുടെ സമാഹാരമാണ് “അക്കൽദാമയിലെ മണൽത്തരികൾ” എന്ന പുസ്തകം. മലപ്പുറം മങ്കട സ്വദേശി ശിബിലി സുലൈമാൻ രചിച്ച ഈ കാവ്യസമാഹാരം ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഭാഷാ പ്രയോഗത്തിൽ ആണ് രചിക്കപെട്ടിട്ടുള്ളത്. വില 70 രൂപ.

Additional information

Weight 2 kg
Dimensions 50 × 30 × 50 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.